• Golfclub Strijen heft zich op m.i.v. 1 jan 2015.


  •  

   Golflcub Strijen wordt per 1 januari 2015 opgeheven. Er wordt een nieuwe club opgericht onder de naam "De Strijensche Golfclub". Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website www.destrijenschegolfclub.nl 
   ----------------------------------------------------------------

    

  • In het Golfjournaal editie maart /april 2012 is een clubportret van Golf Club Strijen opgenomen.
   Met dank voor de bereidwillige medewerking van de NGF, de heer Leon Klein Schiphorst ontvingen wij het artikel als PDF bstand .

   Een portret van onze golfclub met een 9-holesbaan half zo groot als een doorsnee championshipcourse, maar door de kleinschaligheid is de sfeer er doorgaans anders en dat levert ongedachte pluspunten op.
   Klik hier om het artikel te lezen. 

  • Overzicht bestuur

   Naam Functie Portefeuille Telefoon

   Arnold de Man

   Voorzitter

   Algemene Zaken

   Sponsoren / Reclame
   Bedrijven
   Opstallen / Huur / Verhuur           
   Marshals
   Uitbater
   Greenfeekaarten

   Toekomstvisie

   078-6745277         

   06-53858329
    
    

   Michel Knop
    

    

   Secretaris

   Secretariaat
   Ledenadministratie
   Competitie

   Baan

   010-4849333
   06-29267075
   Wim Derks
    
   Penningmeester Financiën 078-6399480
   Vacature
    
   Vice voorzitter

   EU-golf

   Wedstrijden

   Website

    

   Ludwig de Winter
    
   Lid

   Handicap & regelgeving

   Jeugd

   06-54752530

    

  • Commissie :  Voorzitter   Leden  telefoon 

   Wedstrijd  

   Vacature 
    

    

    

   Christine Berger
   Addy Knop
   MIchel Knop
   Adrienne de Man
   Dick Ruissen
   Petra vermeulen  


   06-10342907

   Strijen Open 

    

      

   Midweek  

   Ferry Hopman 
    

   Ferry  Hopman 
   Peter van Hasselt
   Aad Hopman
   Peter jan Sondermeijer
   Ria Weemhof
   Fokko Idema  

   015-2157118

   Herendag 

   Henk Gelderblom 

   Henk Gelderblom
   Hans Huizer
   Dick Ruissen
   Ger Weemhof  

   0186-613216

   Jeugd

   Ineke Reuter 

   Ineke Reuter 

   0186-573441

   Jeugd Open  

   Ineke Reuter 

   Ineke Reuter  0186-573441

   NGF competitie 

   Ineke Reuter 

   Ineke Reuter  0186-573441

   Baanbeheer

   Ed Groenhoff 

   Ed Groenhoff 
   Michel Knop
   Jan Reuter
   Rik Reuter
    
   078-6734142

   Handicap &  Regel 

   Hetty Dalm 
    

   Hetty Dalm 
   Ron Berghout
   Joost Krijgsman
   Johanna van Essen 
   Harry v.d. Sluis
   Ludwig de Winter  
   0186-847847

   Marshal 

   Cees Brussé

   Cees Brussé
   Ed Groenhoff 
   Hans Huizer
   Peet van Meel
    
   0180-787279

   Handicart 

   Rinus van Dijke 

   Rinus van Dijke  06-53109089

   Website 

   Martin Kapteyn 
    

   Martin Kapteyn  

   Henriette Visser  

   0180-611 043 
   06-543 81 603  

   Kascontrole 
    
   Chris Borgman 

   Chris Borgman
   Martin Kapteyn
   Jan Schuurbiers  plv.lid 

   078-6742945 

   Administratie  Addy Knop 
    

   Addy Knop 

   010-4849333

   PR& Sponsor
    
   Arnold de Man 

   Arnold de Man 
   Jolanda de Lange 
   Dick Vos 
    

   078-6745277

  • Baantarieven 2014

   Contributie:  
   Volwassenen: €   725,00
   Jeugd t/m 15 jaar: (zonder NGF clubhcp 54 in opleiding)  €       0,00
   Jeugd tot en met 15 jaar: €    130,00
   Jeugd 16 tot en met 20 jaar: €    230,00
   Studenten 21 tot en met 26 jaar (aantoonbaar) €    380,00
   Donateur: €    100,00

   Korting contributie:

   per 1 juni 25%; per 1 augustus 50%

    

   Opzegtermijnen vier weken voor het einde van het jaar, volgens art.7 lid 5a en art.12 lid 3 van de statuten.

   Inschrijfgeld:  
   Volwassenen €     50,00
   Jeugd t/m 15 jaar (zonder NGF clubhcp in opleiding)       €       0,00
   Jeugd tot en met 15 jaar €     50,00
   Jeugd 16 tot en met 20 jaar €     50,00
   Studenten 21 tot en met 26 jaar (aantoonbaar)               €     50,00

    

   Bedrijfslidmaatschappen:  
   Basis bedrijfslidmaatschap met 3 speelrechten voor leden € 2.620,00
   Extra speelrecht €    875,00

    

   Horecategoed:                                                                
   Per volwassen clublid, per jaar  €      50,00 

    

   Greenfee 9-holes baan:

   (GVB / Clubhandicap 54 verplicht of aantoonbare baanpermissie GC Strijen)

     18 holes 9 holes

   Greenfee winter  NQ  of 1-11 tot 1-4

   € 30,00 € 20,00
   Greenfee zomer 1-4 tot 1-11 € 37,50 € 25,00

   Twilight tarief (na 16.30 uur). Alleen zomerseizoen.

   € 22,50  

   Jeugdspelers NGF-clubs t/m 21 jaar

   € 25,00 € 15,00

   Introducé's (max. 5 keer 2 introducé's)

   € 25,00 € 15,00

   Huur trolley

   €   5,00  

   6-rittenkaart (5 greenfee's betalen, 6e gratis). Uitsluitend zomerseizoen: 18 holes.

   Deze kaart is niet overdraagbaar en uitsuitend geldig in het jaar van uitgifte.  

    € 187,50  

    

   Greenfee driving-range en 6-holes baan:  
   Dagkaart € 5,00
   Lockertarieven onder € 75,00; boven € 65,00; groot € 95,00 
     Lockertarieven jeugdleden i.o.m. de jeugdcommissie.

    

    

    

   Opleidingen t.b.v. NGF Baanpermissie en NGF Clubhandcap 54 ( oud GVB)   
   Baanpermissie theorieles (incl. lesboek en regelboekje) € 27,50 
   Baanpermissie proefronde lopen ( met mentor)  € 30,00  incl. greenfee (niet leden) 
      
   Theorieavond clubhandicap en examen  € 30,00
   Q-kaart lopen t.b.v. NGF Clubhandicap 54( met mentor)  € 30,00 incl. greenfee ( niet leden) 
   Reductie Greenfee  bij lidmaatschap GC Strijen              €20,00
   Wijzigingen voorbehouden, prijzen gelden t/m 31 december 2014.  


  • Inschrijfformulier

   In bezit van GVB
   In bezit van EGA-HCP

   Velden met een zijn verplicht

  • Voor een goede sfeer in en rond het clubhuis is het nodig zich aan enkele regels te houden.

   • Het clubhuis is toegankelijk voor leden, oud-leden, green feespelers, sponsoren, baanpersoneel, golfprofessionals en bezoekers.
   • Het is aan bezoekers om het clubhuis in behoorlijke staat te houden en zich op passende wijze te gedragen.
   • Voor dieren is het clubhuis 'out of bounds'.
   • Golfschoenen met zachte spikes zijn in het clubhuis toegestaan met uitzondering van het horecadeel met vloerbedekking.
   • Schoenen dienen voor het betreden van het clubhuis schoongemaakt te zijn (vrij van zand/gras). Gebruikt u daarvoor de schoenborstels of spuit de schoenen schoon.
   • Meegebrachte etenswaren en drankjes mogen niet worden genuttigd in het clubhuis of op het terras.
   • Leden zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun introducées.
   • Golfclub Strijen hecht waarde aan de etiquette en gepaste kleding. Voor het kledingvoorschrift: klik hier. Voor de etiquette door de baan: klik hier
   • In het clubhuis zijn een EHBO-set en een defibrillator aanwezig.
   • De dames- en herenkleedkamers zijn voorzien van kleine lockers die door de leden en gasten als daglocker gebruikt mogen worden.
   • De lockers in de lockerruimte kunnen per jaar worden gehuurd via het secretaiaat. Opzegging dient voor 30 november te geschieden.
   • De vereniging aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor diefstal en/of beschadigng van in de lockers opgeborgen goederen.
   • Parkeren is uitsluitend toegestaan in de aangegeven vakken.
   • Het bestuur kan wijzigingen van genoemde regels vaststellen.
  • Download Baanreglement  • Op 1 december 2014 is in een buitengewone ledenvergadering besloten golfclub Strijen per 1 januari 2015 op te heffen. Vanaf die datum zal de exploitatie van de golfbaan in Strijen door de baaneigenaar worden overgenomen en wordt ook een nieuwe golfclub opgericht onder de naam "De Strijensche Golfclub".

   Voor nadere informatie over de nieuwe club verwijzen wij u naar de website www.destrijenschegolfclub.nl 

  • Veel gestelde vragen

    

   In verband met de ontwikkelingen rondom de opheffing van onze golfclub worden er veel vragen gesteld over verschillende praktische zaken met betrekking tot het lidmaatschap enz.

   Het bestuur heeft hiervan een overzicht gemaakt om een ieder zo goed mogelijk te informeren. Dit overzicht wordt zoveel mogelijk actueel gehouden.

   Klk hier voor de laatste versie.

    

    

    

  •  

   Beste golfvrienden,

   Op zondag 12 oktober 2014 wordt op onze golfclub de “Puik voor elkaar wedstrijd” gehouden. Vanwege het unieke karakter (het goede doel) van deze wedstrijd, mogen ook niet leden van Golfclub Strijen aan deze wedstrijd deelnemen. Voor verdere info omtrent “Puik voor elkaar” verwijs ik u naar de website www.puikvoorelkaar.nl.

   De wedstrijdvorm is individueel stableford met ¾ handicapverrekening, en de wedstrijd staat open voor handicappers van 45 of lager. De kosten voor deelname aan deze wedstrijd voor niet leden zijn € 25,-- en dienen op de wedstrijddag aan de wedstrijdtafel te worden afgerekend. Ook kunt u voor het goede doel “Mulligans” á € 2,50 kopen. Het volledige inschrijfgeld komt overigens ten goede aan de Stichting Puik voor elkaar.

   U kunt inschrijven via onze secretariaatsmail: secretariaat@golfclubstrijen.nl. Vermeld daarbij uw naam, voornaam, geslacht en uw handicap. Leden van Golfclub Strijen kunnen uiteraard op de gebruikelijke wijze inschrijven.

   De wedstrijdleiding

  • Voor u ligt de nieuwe nieuwsbrief nr. 7 - augustus 2014, deze nieuwsbrief staat in het teken van het  Golfclub Strijen Event Tyres kampioenschap.

   Een Open Strokeplay Kampioenschap  waarvan de voorronden worden gespeeld op 24 en 25 augustus en waarvan de finale plaatsvind op 30 augustus. 

   De nieuwsbrief bevat een intervieuw met onze greenkeepers  Jan en Rik Reuter, bestuursmedededelingen etc.  

   Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief en rekenen op uw deelname en /of aanwezigheid op het Event Tyres kampioenschap. 

   Om de nieuwsbrief te lezen : klik hier 

  • Het Strijen Open 2014 wordt gespeeld op zondag 24 en maandag 25 augustus 2014 (voorrondes). Op zaterdag 30 augustus 2014 wordt de finale gespeeld. Informatie  kunt u vinden onder " Competitie en GC Strijen Open " 

  • Met veel genoegen  brengen wij de speciale jubileum Nieuwsbrief van Golfclub Strijen .
   Deze Nieuwsbrief vormt de feitelijke start van de viering van het 25-jarig bestaan van onze fantastische golfclub.

   Dank aan degene die enthousiast hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze nieuwsbrief, in het bijzonder Coosje en David Hage die niet alleen spontaan hun fotoboeken ter beschikking hebben gesteld, maar ook een kijkje in de keuken hebben gegeven over het ontstaan van Golfclub Strijen.

   Wij wensen u veel plezier bij het lezen van deze speciale jubileum nieuwsbrief en rekenen op uw aanwezigheid, zaterdag 17 mei a.s.
   Het programma van deze dag is in deze nieuwsbrief opgenomen, aanmelden  voor de wedstrijd en/of voor receptie-buffet- gezellige avond kan nog steeds.

   Om de nieuwsbrief te lezen : klik hier 

    

  • Welkom golf(st)er,

   Gcsgolfballen.nl is bedoeld voor (bedrijfs)leden en greenfeespelers van Golfclub Strijen, maar natuurlijk ook voor alle andere golfers van Nederland. Door te bestellen via gcsgolfballen.nl steunt u direct Golfclub Strijen en de winst komt 100 % ten goede van Golfclub Strijen.
   Met de opbrengst kunnen wij allerlei zaken faciliteren binnen de club. Voordeel  is dat uw investering in deze website weer ten goede komt van u zelf, terwijl de prijzen zeer concurrerend zijn.  
   Wij verzorgen samen met onze partners, dat uw logo professioneel op de golfballen wordt bedrukt of dat golf accessoires mooi worden geborduurd met uw logo.

   Ook kunt u tweedehands golfballen bestellen via deze website die de volgende werkdag worden geleverd. We versturen de golfballen en/of producten met logo natuurlijk ook gewoon naar uw huisadres of naar uw kantoor. Wij hopen dat u bij ons bestelt. 

   klik op onze site : www. gcsgolfballen.nl 


   Met vriendelijke groet,

   Arnold de Man
   Namens het bestuur van Golfclub Strijen


  • Pagina gesloten 

  • Buienradar

  • Weersverwachting
   Strijen
   Meer weer in Strijen
  • Scorekaart

   Golfbaan Strijen is gevestigd aan weerszijden van het Molenwegje nabij het dorp Strijen gelegen in de mooie Hoeksche Waard. De golfbaan is een echte polderbaan met afwisselende waterpartijen. In september 2007 is de baan uitgebreid tot een grote 9 holes, par 70, baan. In 2010 heeft de baan de NGF A-status gekregen Golfclub Strijen is laagdrempelig en u kunt altijd spelen met het systeem van een ballenspiraal.

    

  • Plaatselijke regels

   • Buiten de baan (Out of bounds) wordt aangegeven met witte palen en/of witte markeringen op hekken. De grens van buiten de baan langs hole 4 links en hole 9 rechts wordt bepaald door het dichtstbijzijnde deel van het asfalt van het Molenwegje. Een bal die de grens van buiten de baan kruist en tot rust komt voorbij deze grens, is buiten de baan, ook al ligt de bal op ander deel van de baan binnen de baan.
   • Grond in bewerking (GUR, Ground Under Repair) wordt aangegeven met blauwe palen en/of witte lijnen met GUR-aanduiding. Indien er sprake is van belemmering (25-1a) voor stand of voorgenomen swing, is de speler verplicht deze belemmering te ontwijken volgens regel 25-1b (NPoR).
   • Vaste obstakels: Alle afstandspalen, alle palen die GUR markeren, alle palen die waterhindernissen markeren en alle aangepaalde bomen (NPoR).
   • Straf voor overtreding van de plaatselijke regels; Matchplay: verlies van de hole. Strokeplay: 2 strafslagen.
   • Afstandmeters: Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten. Smartphones en iPhones zijn niet toegestaan als afstandmeter. Een afstandmeter die ook helling of slope kan meten of advies geeft over de stok voor de volgende slag, is niet toegestaan, zelfs als deze optie is uitgeschakeld. Straf voor het gebruiken van een afstandmeter die NIET is toegestaan: diskwalificatie op grond van regel 14-3.
   • Verharde paden: De verharde paden zijn vaste obstakels en mag men zonder straf ontwijken volgens regel 24-2. De bal mag worden gedropt binnen één stoklengte van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering.

    

   Etiquette

   • Leg plaggen (divots) terug en trap ze aan (Replace divots).
   • Hark de bunker aan als u deze verlaat.
   • Repareer pitchmarks op de green.
   • Waarschuw medespelers. Roep luid: 'FORE' als u denkt dat uw bal een andere speler kan raken.
   • Houd tempo. Laat de achteropkomende partij door als zij sneller spelen.
   • Zoek maximaal 5 minuten naar eigen bal of die van flightgenoot.
   • Noteer de scores bij de afslagplaats van de volgende hole.
   • Het is verboden een oefenswing te maken op de afslagplaats.
   • Houd met uw trolley minimaal 10 meter afstand van de green.

    

   versie : april 2014 

  • Courserating 9 holes heren 


  • Courserating  9 holes dames 

  • Courserating 18 holes heren 


  • Courserating 18 holes dames 

    

  • Marshals  

   De marshals bij Golfclub Strijen zijn allen lid van Golfclub Strijen en voeren als vrijwilliger deze taak uit. Als gastheer/-vrouw zorgen zij ervoor dat  iedereen met plezier kan spelen door leden en gasten zoveel mogelijk van dienst te zijn en er voor te zorgen dat alles soepel verloopt. Naleving van de regels voor het baangebruik is daarbij van groot belang. Het betreft o.a.:

   Orde en veiligheid

   • Herstel de pitchmark van uzelf en/of van een andere speler, leg weggeslagen plaggen terug en hark bunkers aan
   • Geef voorrang aan het baanpersoneel
   • Spelers op een hogere hole hebben voorrang op spelers op lagere hole.

   Tempo in de baan

   • Bal opnemen als scoren niet meer mogelijk is
   • Eerst doorzwaaien dan bal zoeken
   • Golfkar en golftas zodanig neerzetten dat teruglopen wordt voorkomen
   • Na het uitholen de green direct verlaten
   • Maximale flight HCP: 116
   • Op aanwijzing van de marshal dient men een flight te splitsen of samen te voegen
   • Snellere flight doorlaten
   • Provisionele bal slaan bij twijfel over vindbaarheid van geslagen bal
   • Volg geslagen bal van medespeler, dit verkort het zoeken
   • Alleen hengelen als je je bal ziet
   • Houd aansluiting bij de flight voor je.

   Andere aandachtpunten

   Met trolley of buggy afstand houden van de greens en zeker niet tussen green en bunker over foregreen rijden. Naleving van de etiquetteregels door alle spelers maakt het uitoefenen van zijn functie voor de marshal gemakkelijker; hierbij is van groot belang dat de aanwijzingen van de marshals ter harte worden genomen. In uiterste gevallen hebben marshals de bevoegdheid spelers van de baan te verwijderen of het betreden van de baan niet toe te staan.

   

   

  • Baanrecord Golfclub Strijen (par 70)

     Datum Naam Slagen
   19-08-2012 Jordy Kuijsters   67
     14-04-2012 Joost ter Veld 68
     12-09-2009 Richard Top 69
          
  • Nieuwe kleuren Teemarkers?


   Nieuwe kleuren Teemarkers?
   Er is al veel gesproken over de nieuwe afslagplaatsen en hun kleuren en daardoor zijn er hele discussies ontstaan over wat nu wel en wat nu niet mag. Hier volgt een stukje uitleg. De volgende kleuren teemarkers kunt u op een golfbaan tegenkomen: oranje, rood, blauw, geel, wit en zwart. De NGF is nog bezig met lichtblauw en paars, maar zover zijn ze nog niet.
   We praten ook niet meer over damestee of herentee, nee, we hebben het alleen nog maar over de kleur. Ook begrippen als front- en backtee bestaan niet meer. Op GC Strijen vindt u alleen oranje, rood en geel. Daar zijn ook de ratingtabellen (lijst met aantal slagen die u meekrijgt/playinghandicap) voor. De kleuren blauw en wit kunt u op andere banen wel tegenkomen en daar zijn dan ook ratings voor. Voor de kleur zwart (championship tees) is alleen een herenrating.

   Mag je nu als speler zelf weten van welke afslagplaats je speelt?
   Uiteraard mag dat. Ook kunt u, als de baan qualifying is, een Q-kaart lopen vanaf elke kleur. De kleur moet u aangeven tijdens het aanmaken van een kaart in het e-golf systeem en dus ook aankruisen op uw scorekaart. Dames en heren mogen dus van oranje, geel en rood spelen. Natuurlijk wel de hele ronde (9 of 18 holes) vanaf dezelfde kleur. Dit maakt het mogelijk om een baan op meerdere manieren te spelen. Alleen voor de zwarte afslagplaatsen is er geen rating voor dames. Het grote voordeel is dat een echtpaar kan besluiten om van dezelfde tee te spelen en dat is vaak gezelliger (niet altijd!). Dames longhitters krijgen er een uitdaging bij. Heren/dames die minder ver slaan kunnen van rood/oranje spelen en daarmee het gebrek aan lengte uit hun spel halen. Natuurlijk krijgen ze dan minder slagen mee. Het is dus van belang dat u de juiste afslagplaats kiest bij uw speelsterkte. Daardoor zal er een betere doorstroming in de baan zijn en wordt het speelplezier verhoogt.

   En hoe zit dat dan tijdens wedstrijden?
   Nu ligt het anders, de wedstrijdcommissie bepaalt vooraf vanaf welke kleur tee u speelt en krijgt u het aantal slagen mee die bij die tee hoort. Dat kan hele leuke variaties geven. De baan speelt namelijk voor het gevoel heel anders als je op een andere afslagplaats staat. De wedstrijdcommissie moet dat vooraf in het wedstrijdreglement bepalen. Let dus goed op van welke afslagplaats u moet spelen tijdens een wedstrijd. Van de verkeerde afslagplaats spelen kost in strokeplay 2 strafslagen en u moet alsnog van de juiste afslagplaats afslaan. In matchplay volgt geen straf maar bepaalt uw tegenstander of u opnieuw moet afslaan.

   Scorekaart
   Op de meeste scorekaarten vindt u ook de courserating en sloperating getallen. Deze zijn nodig om een gastspeler in staat te stellen een Q-kaart te spelen op een ander baan en deze in te leveren bij zijn/haar homecourse. Met deze cijfers is het voor de homeclub mogelijk uit te rekenen/controleren hoeveel slagen een speler krijgt. Ook u zult dus op een vreemde kaart moeten aangeven van welke kleur tee u heeft gespeeld voor u deze kunt inleveren (of invoeren) bij uw homecourse.

   Ik hoop dat het allemaal wat duidelijker is geworden en wens u veel speelplezier en heren: het is absoluut geen schande om van rood/oranje te spelen.

   H&R commissie GC Strijen

    


  • Pagina gesloten 

  • Opening clubhuis en Brasserie Out of Bounds

   Zomerperiode 1 april tot 31 oktober
   * Alle dagen geopend vanaf 9:00 uur tot sluiten.


   Winterperiode 1 november tot en met 31 maart.
   * Maandag tot en met donderdag geopend vanaf 11:00 uur tot sluiten.
   * Vrijdag, zaterdag en zondag geopend vanaf 10:00 uur tot sluiten.
   * Beide kerstdagen en nieuwjaarsdag gesloten.

   Voor informatie kunt u bellen naar : Golfclub Strijen,
   telefoon clubhuis : 078 - 67 44 564
   website: www.brasserieoutofbounds.nl

  •  

   Brasserie Out of Bounds
   Molenwegje 2b
   3291 CG Strijen
   teklefoon 078-67 44 564 

   website:
   www.brasserieoutofbounds.nl  

  • Greenfee tarieven

   (GVB / Clubhandicap 54 verplicht of aantoonbare baanpermissie GC Strijen)

     18 holes 9 holes

   Greenfee winter  NQ 1-11 tot 1-4

   € 30,00 € 20,00
   Greenfee zomer 1-4 tot 1-11 € 37,50 € 25,00

   Twilight tarief (na 16.30 uur). Alleen zomerseizoen

   € 22,50  

   Jeugdspelers NGF-clubs t/m 21 jaar

   € 25,00 € 15,00

   Huur trolley

   €   5,00  

   6-rittenkaart (5 greenfee's betalen, 6e gratis). Uitsluitend zomerseizoen: 18 holes

   Deze kaart is niet overdraagbaar en uitsuitend geldig in het jaar van uitgifte.  

    € 187,50  

    

   Greenfee driving-range en 6-holes baan:  
   Dagkaart € 5,00

    

    

    

    

    

   Greenfee 9-holes baan:         (GVB verplicht of aantoonbare baanpermissie)

    9 holes  green fee  winter  1-11 tot 1-4   *          €  20,00 

   18 holes green fee winter   1-11 tot 1-4   *         €  30,00

   Dagkaart zomer 1-4 tot 30-10                            €  37,50

   Huur trolley                                                        €    5,00

   Bij aanschaf van een 5 green feekaart, de zesde green fee gratis; deze kaart is uitsluitend geldig in het jaar van uitgifte en is niet overdraagbaar.

    * * De data voor zomer en wintergreefee is mede afhankelijk de baanstatus Q of niet Q.

   Greenfee driving-range, puttinggreen en 6-holes baan oefenbaan :

   Dagkaart                                                               € 5,00

    

  • Route

   • Via de  A29 vanuit beide richtingen neemt u afrit 21.
   • Bovenaan de afrit rechts richting Dordrecht / 's-Gravendeel (N217).
   • Na +/- 8 km rechtsaf op de rotonde, richting Strijen (N491). 
   • Na +/- 3.5 km neemt u de afslag links het Molenwegje in. 
   • De entree van de Golfbaan Strijen ziet u rechts liggen.

    

   • Via de A16 vanuit beide richtingen neemt u afrit 20.
   • Bovenaan de afrit richting 's-Gravendeel (N217 - Tol). 
   • Door Kiltunnel N 217 volgen richting Maasdam. 
   • Let op niet het advies van uw routeplanner richting Mookhoek volgen! 
   • Bij de rotonde linksaf richting Strijen (N 491 “ Trambaan.
   • Na +/- 3.5 km neemt u de afslag links het Molenwegje in. 
   • De entree van de Golfbaan Strijen ziet u rechts liggen
  • Plaatselijke regels

   • Buiten de baan (Out of bounds) wordt aangegeven met witte palen en/of witte markeringen op hekken. De grens van buiten de baan langs hole 4 links en hole 9 rechts wordt bepaald door het dichtstbijzijnde deel van het asfalt van het Molenwegje. Een bal die de grens van buiten de baan kruist en tot rust komt voorbij deze grens, is buiten de baan, ook al ligt de bal op een ander deel van de baan binnen de baan.
   • Grond in bewerking (GUR, Ground Under Repair) wordt aangegeven met blauwe palen en/of witte lijnen met GUR-aanduiding. Indien er sprake is van belemmering (25-1a) voor stand of swing, is de speler verplicht deze belemmering te ontwijken volgens regel 25-1b (NPoR).
   • Vaste obstakels: Alle afstandspalen, palen die GUR markeren, palen die de waterhindernissen markeren en alle aangepaalde bomen zijn vaste obstakels.
   • Straf voor overtreding van de plaatselijke regels; Matchplay: verlies van de hole. Strokeplay: 2 strafslagen.
   • Afstandsmeters: Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten. Smartphones en iPhones zijn niet toegestaan als afstandmeter. Een afstandmeter die ook helling of slope kan meten of advies geeft over de stok voor de volgende slag, is niet toegestaan, zelfs als deze optie is uitgeschakeld. Straf voor het gebruik van een afstandmeter die NIET is toegestaan: diskwalificatie op grond van regel 14-3.
   • Verharde paden: De verharde paden zijn vaste obstakels en mag men zonder straf volgens regel 24-2. De bal mag worden gedropt binnen één stoklengte van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering.

    

   Etiquette

   • Baanpersoneel heeft voorrang, volg aanwijzingen van marshals op.
   • Leg plaggen terug en druk ze aan. Repareer pitchmarks op de green.
   • Hark bunkers direct aan en plaats de hark terug in de standaard.
   • Houd trolleys op minimaal 10 meter afstand van de green.
   • Voorkom beschadigingen tijdens uw oefenswing, ook op de afslagplaats.
   • Houd tempo. Laat, indien mogelijk, snellere spelers passeren.

  • Pagina gesloten 

       • Pagina gesloten 

    

    

    

  •  

   Samenvatting van het dagje uit met de Jeugd van GC Strijen op zondag 30 november.

   Rond half tien werden we opgehaald in Oud Beijerland en
   GC Strijen, om tien uur arriveerden we bij de pitch en putt baan “Abel “ in Rhoon.
   Ondanks de donkere wolken was er toch nog een zonnetje.
   We werden we onthaald met chocomelk, slagroom en appeltaart en hebben daarna 9 holes gespeeld.
   Toch weer een andere ervaring t.o.v onze 9 holes baan.

   Na wat drinken en de lunch reden we richting Spijkenisse, waar we de  bioscoop en bowlingbaan bezochten.
   Na het bowlen nog een lekker hapje gegeten en bovendien had  Sint Nicolaas ook nog chocolade letters voor ons achtergelaten.

   Alles bij elkaar was het een super geslaagde dag.
   Daarom willen we iedereen bedanken die dit dagje uit mogelijk hebben gemaakt.

   Stijn, Cesar, Marijn, Christophe, Joris, Sander, Samuel, Timo, Hugo, Wietse en Patrick.

   NB. de foto's staan op de fotogalerij .

  • Jeugdopleiding

        

   Voor het rooster overzicht van de jeugdlessen najaar 2014 : klik hier 

   De jeugdlessen worden voortgezet op basis van het NGF stappenplan.

   De kinderen krijgen les van golfprofessionals en worden begeleid door onze jeugdcoaches.
   Er zijn groepen  voor beginners en gevorderden; deze groepen zijn i.v.m. verschillende spelniveaus en/of leeftijden weer onderverdeeld in lesgroepen.

   Maar net zo belangrijk zijn de regels (spelregels) zoals bij iedere sport.
   Daarvoor hebben wij een theorieboekje  speciaal voor de kinderen.
   In de baan worden de lessen toegelicht en inzichtelijk gemaakt.

   De jeugdlessen worden gehouden op vrijdagavond en op zondagochtend afhankelijk van hun vorderingen 

  • Timo speelde in 2014 18 wedstrijden bij TopGolf Holland Tour en wist hierbij een goed resultaat te halen. De 18 wedstrijden speelde Timo door het hele land en op prachtige banen. Een overzicht van de wedstrijden en de resultaten is te lezen op zijn website

   www.timo-schrijver.nl

   Op 26 oktober vond de laatste wedstrijd plaats op “Het Rijk van Nijmegen” daar werden de prijzen over alle categorieën uitgedeeld.

   De einduitslag 2014 werd;

    

   NATIONAAL KAMPIOEN TOPGOLF HOLLAND TOUR 2014 IN CATEGORIE

   Cat. 1. ( 6 tot 8 jaar) Miguel Morato Brede

   Cat. 2. (8 tot 10 jaar) Abel Derksen – golfclub Cromstrijen

   Cat. 3. (10 tot 12 jaar) Jens Houtepen

   Cat. 4. (12 tot 14 jaar) Douwe Jägers

   Cat. 5. (14 tot 21 jaar) Esmee Jones

   Cat. 6. (14 tot 17 jaar) Timo Schrijver – golfclub Strijen

   Cat. 7. ( 17 tot 21 jaar) Adriaan Anthonisse 

  • Strijen, april 2014

   Geachte Jeugd en Jeugd Commissie,
   Wij zijn gastheer  voor de jeugdteams in de poules J18 en J110
   Ter voorkoming van misverstanden brengen wij een aantal zaken onder  uw aandacht:

   •  De wedstrijden beginnen volgens bijgaand overzicht., voor het overzicht : klik hier 
   •  De jeugd kan gebruik maken van de oefengreen en de drivingrange, waar niet met “hout en lange ijzers “ mag worden afgeslagen.
   •  De spelers en twee begeleiders kunnen op basis van wederkerigheid gebruik maken van een lunch.
   •  Twee begeleiders per team kunnen op onze uitnodiging (dus kosteloos) achter de jeugdspelers aan spelen. Deze regel is gebaseerd op wederkerigheid van de  overige golfbanen.
   • Er is een mogelijkheid voor te spelen, de jeugd competitiespelers wordt €10,00 greenfee  gerekend, dit is de helft van het volwassenen tarief voor comptitiespelers,confom  NGF com. Regl.
   • Voor de begeleiders wordt normaal tarief gerekend, bij begeleidend voorspelen.

   Zie gegevens en info op www.golfclubstrijen.nl

   Wij vertrouwen erop u hiermede te hebben geïnformeerd en wensen u en uw spelers veel succes en plezier in de competitie 2014.

   Met vriendelijke groet,

   Ineke Reuter,  Jeugdcommissie Golfclub Strijen

  • Paul Berkhout en Mayka Hoogeboom winnen 5e Struik & Hamerslag Jeugd Open

   Wietse Saalmink winnaar categorie 2!

   Onder fantastische weersomstandigheden heeft Golfclub Strijen op 5 april het 5e Struik & Hamerslag Jeugd Open georganiseerd. Bijna 80 spelers/speelsters van de nationale golftop tot 21 jaar hebben aan deze wedstrijd (in 2 categorieën) deelgenomen.

   In categorie 1 (hcp. -9.0 t/m 18.0) wist Paul Berkhout van golfclub Toxandria met 69 slagen (1 onder de baan) de winst veilig te stellen. Tim Talma (De Dommel) moeste met 1 slag meer genoegen nemen met de 2e plaats. Davey Porsius (GC de Goyer) eindigde als 3e met 72 slagen.

   Bij de meisjes werd de 1e plaats behaald door Mayka Hoogeboom (Leeuwenbergh) met 74 slagen. Brenda Kroeze (Houtrak) en Romy de Heij (Bentwoud) eindigden op de 2e en 3e plaats.

   Timo Schrijver van golfclub Strijen eindigde op een verdienstelijke 19e plaats. Hiermee wist hij zijn handicap met 1,5 punt te verbeteren.

   In categorie 2 (hcp 18.1 t/m 36.0) wist Wietse Saalmink de handen van het publiek op elkaar te krijgen door met 44 stablefordpunten de titel in Strijen te houden. Op zijn eigen homecourse bleef hij Johan Sepers (Kleiburg( en O-Djani Swarts (G&C Capelle a/d IJssel) de baas.

   Bij de meisjes ging de titel naar Esmee Jones (GC Zeewolde) met 48 stablefordpunten. Kijk onder het kopje jeugd voor uitslagen en verdere informatie.

   De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement. Sponsor Struik & Hamerslag hartelijk dank!

      

   Klik hier voor de uitslagen van CAT. 1

   Klik hier voor de uitslagen van CAT. 2

   Golfclub Strijen feliciteert de winnaars !

   Jongens  CAT 1.  strokeplay

   1 Paul Berkhout  69 Toxandria 
   2 Tim Talma  70 de Dommel 
   3 Davey Porsius 72 Goyer 

    Meisjes CAT 1. strokeplay

   1 Mayka  Hoogeboom 74 Leeuwenbergh
   2 Brenda Kroeze 83 Houtrak 
   3 Romey de Heij 89 Bentwoud

   Jongens CAT 2. SBF 

   1 Wietse Saalmink 44 Strijen 
   2 Johan Sepers 42 Kleiburg
   3 O-Djani Swartz 41 Capelle

   Meisjes  CAT 2.  SBF

   1 Esmee Jones  48 Zeewolde 
   2 Annelieke Naalden  33 de Haenen
   3 Francesca Soonieus 25 Ijsselweide

    

    

    

      • Open Jeugd Kampioenschappen Strijen 2014

   Op 5 april 2014 worden alweer voor de 6e keer de Open Jeugd Kampioen-schappen Strijen gespeeld.

   Golfclub Strijen is zeer vereerd dat wij namens Struik en Hamerslag deze wedstrijd weer mogen organiseren.

   Struik en Hamerslag viert dit jaar het 50-jarig bestaan van het bedrijf en Golfclub Strijen viert haar 25-jarig bestaan.

   Er wordt dit jaar dan ook een feestelijk tintje gegeven aan het Open.

   Na de prijsuitreiking wordt door de sponsor aan spelers, begeleiders en ouders en/of verzorgers een feestelijke maaltijd aangeboden, zodat een ieder voldaan huiswaarts kan gaan.

   De startlijsten worden vanaf 3 april a.s. op de site van Golfclub Strijen geplaatst.

   Er wordt gespeeld volgens de golfregels van R&A St. Andrews en de local rules van Golfclub Strijen; het wedstrijdreglement van het Jeugd Open staat op de site van de club.

   Er wordt gestart in 2 categorien: CAT.1 EGA HCP 0 t/m 18 Strokeplay  ( jongens, meisjes) 

                                                   CAT.2  EGA HCP 18.1 t/m 36 Stableford  (mix) 

   Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd bedraagt € 25,00.

   In dit bedrag is begrepen: green fee, koffie/thee en een lunchpakket, alsmede drinken en het aansluitende diner (Amerikaans buffet).

   Inschrijvingen gesloten !

    

   Wedstrijdleiding/jeugdcommissie Strijen Jeugd  Open.

    

    

    

  •  

   De startlijsten van het Strijen Jeugd Open zijn vastgesteld.

   Voor de startlijst  CAT. 1  klik hier 

   Voor de startlijst CAT . 2  klik hier

  • Struik & Hamerslag Jeugd Open Kampioenschap
   Golfclub Strijen 2014


   bijgewerkt tot  : 28 maart 2014 ----Inschrijvingen gesloten---- 

   Inschrijvingen CAT.1  en Cat . na 8 maart komen op de reservelijst .

   Wijzigingen of oproep reservedeelnemers zullen woensdag 2 april bericht ontvangen. 

   Aanmeldingen op volgorde van ontvangst  categorie 1 

   Starttijd  Cat. 1  op 5 april vanaf ca. 11.15 uur  
   Aanm. Voornaam  Naam     HCP    Homecourse
            
   1 Thom Hoetmer  5,5 GC Almeerderhout 
   2 Emilio Meijer 15,2 GC Capelle  a/d IJssel 
   3
   Tim
   van der Steen  7,6 Rozenstein
   4 Martijn  van der Steen  6,7 Rozenstein
   5 Robbin van de Wetering  4,5 Hoenshuis- Voerendaal 
   6 Bas Vermeulen 2,8 Sallandsche GC
   7 Mayca Hoogeboom  5.9 Leeuwenbergh
   9 Dennis Glimmerveen  9.4 Prise d'Eau
   9 Luuck van Aartsen 12.3 GC Zeewolde 
   10 Hidde Kats 6.3 Broekpolder
   11 Benno Ruizeveld  16 GC Kleiburg
   12 Timo Karts 10.1 Broekpolder
   13 Kenneth Hu 8.9 GC Best 
   14 Thijs Doornekamp 6.0 Amelisweerd
   15 Daphne van Houten  4.8 de Haenen
   16 JordenBing  Jurriens  4 het Rijk van Nijmegen 
   17 Timo Schrijver 12.2 Strijen 
   18 Romy de Heij  7.8 Bentwoud
   19 Nick Cornielje 12.3 Prinsenbosch
   20 Mike Korver 2.9 GC Houtrak 
   21 Daphne van Son  18.1 Haverleij
   22 Jeroen Spaan 5.7 de Graafschap 
   23 Bob van der Velde  8.2 Hitland 
   24 Rody Haije 0.5 Haarlemmermeersche
   25 Glenn Saboja 4.2 GC Wouwse Plantage 
   26 Cheunon Li 12.2 Leeuwenbergh
   27 Paul  Berkhout  1.5  Toxandria 
   28 Kevin  Werrelman  3.0  Best  
   29 Hanna  Korsmit 10.9 Grevelingenhout
   30 Sophie  Teerink  16.3  Sallandsche GC  
   31 Bram   Muljono  4.1  Wouwse Plantage  
   32 Sophie  Muljono  15.4   Wouwse Plantage   
   33 Etienne   Belde   5.8  Wouwse Plantage   
   34 Pieter  Bax  7.7  Middelburg 
   35 Justin  Stuijt  1.8  GC Capelle a/d IJssel  
   36 Ivar   van Leijsen  12.2  de Haenen  
   37 Davey  Porsius  3.3   GC Goyer 
   38 Robbert   Sloos  7.0   GC Goyer  
   39 Julien  Mager  5.4   GC Goyer  
   40 Julien  Wendt 6.3  GC Zwolle
   41 Benjamin   Reuter  11,9  Almeerderhout 
   42 Kees Smits  12.6  Leeuwenbergh 
   43 Quinto  van Thuil  17.8 Leeuwenbergh 
   44  Damian  van der Stam   15  Zandvoort  
   44 Ayrton van der Reest 0.5 Cromstrijen 
   46 Stefan Heesakkers  4.9 Kromme Rijn 
   47 Mats Markovits 3.5 Noordwijkse
   48 Hugo  Groothuis 13.7 de Texelse
   49 Karsten van de Gevel  4.1 Broekpolder 
   50 Robin Kaptein  3.9  De Graafschap
   51 Tom van Vuuren 10.1 Wouwse Plantage
   52 Hugo Troost 15.3 Strijen
   53 Boris Doornebos 17.1 De Hoek
   54 Lucas  van Duijvenbode 11.8 Noordwijkse
   55 Brenda Kroeze 7.8 Houtrak
   56 Thom Linssen 16.8 Best
   57 Henry Lai 3.0 Broekpolder
            
   na  8 maart  inschrijvingen    ( reserve deelnemers) 
   58 Julius Meijer 14.0 Broekpolder
   59 Tim Talma 0.0 De Dommel
   60 Max Scnitker 12.3 Houtrak
            
   61 Kevin Echteld 1.5 Almeerderhout
   62 Thomas Wassenaar 0.6 de Texelse
   63 Maurice van Veen 6.3 Goyer Golf & Country Club
   64 Martijn Klerx 11.5 Delfland
   65 Zoe van Vliet 3.2 Noordwijk
   66 Bart Kruik 16.6 Kleiburg
   67  Stijn  Rhodes  9.7  Delfland  
            
            

    

   Aanmeldingen op volgorde van ontvangst  categorie 2 
   Starttijd op 5 april  vanaf ca. 7.30 uur  

   Aanm. Voornaam   Naam     HCP    Homecourse
            
   1 Olivier Vromans 30.8 Leeuwenbergh
   2 Kane Klaasman 24.8 GC Capelle  a/d IJssel   
   3 Leon Moerkerk  27.3 GC Ookmeer
   4 Woudt van Aartsen        22.2 GC Zeewolde 
   5 Coen van Aartsen 27.9 GC Zeewolde 
   6 Francesca Soonieus 36 Ijsselweide 
   7 Sander Loos 35.2 Strijen
   8 Laurens van der Lely 18.7 GC Kralingen
   9 Johan  Sepers 31 Kleiburg
   10 Tim Kuiper 25.8 GC Capelle  a/d IJssel
   11 O-Djani  Swartz  32.9  GC Capelle  a/d IJssel 
   12  Esmee  Jones  35.9  GC Zeewolde  
   13 Annemieke Naalden  19.3 de Haenen
   14 Bram  Oosterloo 26.9 Leeuwenbergh 
   15 Max Luca Kruijer 36 Thorn
   16 Joris Troost 31.4 Strijen
   17 Wietse  Saalmink 33.3 Strijen
            
   na  8 maart  inschrijvingen   ( reserve deelnemers)
   18 Luuk van Wouw 27.1 Haarlemmermeerse
   19 Teun de Vos 24.9 Bergvliet
   20 Marijn Hoogeveen 33.5 Merwelanden
   21  Loran   Appel  34.2  Cromstrijen 
   22 Liselot van der Lee 35 Heelsum
   23 Floris Steunenberg 23.4 Almeerderhout

    

  •  

   De inschrijvingen voor CAT1. en CAT 2.  na 8 maart komen  op de reservelijst. 

   Per 28 maart is de inschrijflijst gesloten !!!!!

   Jeugd Open GC Strijen 2014

   Geslacht:

   Ik wil graag meedoen met het Jeugd Open van Golfclub Strijen.

   Handicap categorie:

   Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 per persoon. Het verschuldigde bedrag bij aankomst te voldoen bij de wedstrijdleiding.


   Velden met een zijn verplicht

  • De lesindeling voor het voorjaar is gemaakt, voor het lesrooster : klik hier 

  • Speeldatum: 5 april 2014

   WEDSTRIJDREGLEMENT OPEN JEUGD KAMPIOENSCHAPPEN GOLFCLUB STRIJEN 2014 

   De wedstrijden worden gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’, zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews, aangevuld met de local rules van Golfclub Strijen.

   Stableford ronde Categorie 2 EGA HCP 18.1 t/m 36
   Bij de stableford wedstrijd in de ochtend behoort de bal opgeraapt te worden als er geen punten meer gescoord kunnen worden. Dit om de doorgang van het spel te verbeteren. Overtreding van deze regel kan tot diskwalificatie leiden.

   Strokeplay ronde categorie 1 HCP 0 t/m 18
   Bij de strokeplay wedstrijd in de middag behoort elke hole uitgeholed te worden.

   Wedstrijdcommissie en jeugdcommissie
   De organisatie en leiding van de wedstrijden zijn in handen van de wedstrijdcommissie en de jeugd-commissie en/of door deze aan te wijzen personen.

   Deelname
   Deelname is alleen mogelijk voor spelers die zich ingeschreven hebben en geplaatst zijn voor het Golfclub Strijens Jeugd Open.
   Bij deelname dient men in het bezit te zijn van een geldig EGA/NGF Handicap bewijs. Wanneer  er onder qualifying condities gespeeld wordt, is de score qualifying. Spelers zijn verplicht de kaart (inclusief de ‘no returns’) in te leveren bij zijn of haar homecourse.

   Naleving en diskwalificatie
   Beslissingen omtrent straffen, diskwalificatie, etc., worden genomen door de commissie of een door haar aangesteld persoon, met inachtneming van de spelregels genoemd in dit reglement. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de commissie c.q. de wedstrijdleiding en/of referee een beslissing (volgens Regel 34-2).

   Kleding
   Deelnemers worden geacht gepaste golfkleding te dragen.
   Dames zijn verplicht tijdens de wedstrijden een lange of korte broek of een rokje te dragen. Daarbij een blouse of poloshirt.
   Heren zijn verplicht tijdens de wedstrijden een lange of korte broek te dragen. Daarbij een overhemd of poloshirt met tenminste korte mouwen.

   Afstandsmeters
   Een speler mag afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten.
   Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een apparaat gebruikt dat ontworpen is om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, temperatuur, stokkeuze), overtreedt hij Regel 14-3, ongeacht of die extra functie werkelijk is gebruikt of uitgeschakeld is.

   Noot 1: Een afstandsmeter die ook helling/’slope’/gradiënt kan meten, is niet toegestaan, zelfs niet als deze optie is uitgeschakeld.
   Noot 2: Een afstandsmeter die de speler advies kan geven (bijvoorbeeld advies over de stok voor de volgende slag), is niet toegestaan, zelfs niet als deze optie is uitgeschakeld.
   Noot 3: Voor het gebruik van telefoons in het algemeen, anders dan als afstandsmeter, wordt verwezen naar het clubreglement, het wedstrijdreglement etc. Smartphones zijn niet toegestaan.

   Straf voor het gebruiken van een afstandsmeter die niet is toegestaan: diskwalificatie op grond van Regel 14-3.

   Afslagplaatsen
   Tijdens het Strijen Jeugd Open zal van de normale afslagplaatsen gebruik gemaakt worden (met uitzondering van onvoorziene omstandigheden).
   Afslagplaats heren: gele tee marker, afslagplaats dames: rode tee marker.

   Starttijd en meldingstijd
   Een deelnemer is verplicht zich tenminste 30 minuten voor zijn starttijd bij de commissie te melden en het inschrijfgeld te voldoen. Na melden worden de scorekaart en het lunchpakket uitgereikt.
   Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om zich te vergewissen van de starttijden.
   Tenminste 10 minuten vóór de aangegeven starttijd dient men zich te melden bij de starter bij de afslagplaats van hole 1. 
   Regel 6-3a is van kracht. Bovendien heeft de wedstrijdcommissie het recht om reservespelers aan de startlijst toe te voegen ter vervanging van spelers die te laat aan de start verschijnen.

   Oefenen
   Tijdens een door de commissie ingestelde pauze mag een speler of speelster gebruik maken van de driving range en de putting green. Het oefenen op de wedstrijdbaan is niet toegestaan.

   Caddies
   Spelers en speelsters mogen geen gebruik maken van een caddie.

   Ouders/begeleiders/coaches
   Ouders/begeleiders/coaches mogen zich tijdens de wedstrijddag niet binnen de baan begeven.  Contact met de spelers graag tot een minimum beperken.

   Afzegging
   Afzeggen kan alleen tot maximaal twee dagen vóór de wedstrijddag door afmelding bij de commissie.
   No show: onder ‘no show’ wordt verstaan het zonder geldig bericht van afmelding niet verschijnen aan de start.  Een ‘no show’ zal worden gemeld bij de NGF.

   Scorekaart
   De deelnemer dient zijn scorekaart zelf met zijn medespeler te wisselen.

   Inleveren van de scorekaart
   De scorekaart dient direct na beëindiging van de wedstrijd te worden gecontroleerd en ondertekend door speler én marker en aansluitend worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding.
   De speler mag de scorings-ruimte/het wedstrijdsecretariaat niet verlaten, voordat zijn kaart door een lid of vertegenwoordiger van de Commissie is goedgekeurd.

   Onderbreken van de wedstrijd
   De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid de wedstrijd te onderbreken, te schorsen en/of af te gelasten bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld onweer, wateroverlast, etc.).

   De volgende signalen (met een toeter) zullen tijdens een wedstrijd worden gebruikt:
   Eén lang aangehouden toon:                  het spel moet onmiddellijk onderbroken worden
   Drie opeenvolgende tonen herhaald:       het spel onderbreken (de hole mag worden uitgespeeld)
   Twee korte tonen herhaald:                    het spel hervatten

   Afwijkende bepalingen
   Indien er op de dag van de wedstrijd afwijkende bepalingen gelden, worden deze door de commissie bekend gemaakt op het baaninformatiebord of in het clubhuis.

   Uitsluiten van deelname
   De commissie kan een deelnemer van deelname uitsluiten, als hij door zijn optreden blijk geeft niet te willen handelen volgens het wedstrijdreglement of omdat door zijn optreden een regelmatige afwikkeling van de desbetreffende wedstrijd in gevaar komt.

   Vervoer
   Spelers mogen gedurende de vastgestelde ronde geen gebruik maken van enige vorm van vervoer, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de commissie/referee. Zie Appendix 1 regel 8 van het regelboekje voor de straf van de overtreding van deze bepaling.

   Hoffelijkheid
   De deelnemer dient zich te onthouden van elke uiting, die door de commissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) of tegenstander(s) als hinderlijk kan worden ervaren en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de NGF Golfregels.
   Onhoffelijk gedrag kan leiden tot diskwalificatie volgens Regel 33-7.
   Tijdens het toernooi zal het ZERO TOLERANCE beleid van de NGF toegepast worden.

   Beslissingen bij gelijke stand
   In geval van een gelijke stand voor de eerste plaats in het STROKEPLAY TOERNOOI zal een ‘sudden death’ play off worden gespeeld. Indien meerdere spelers de ‘sudden death’ play off spelen is de winnaar hiervan eerste. De overige spelers worden gedeeld tweede.
   De ‘sudden death’ play off wordt gespeeld op hole 18. Bij geen beslissing na de extra hole, zullen hole 1, 2, 3 en 9 worden gespeeld. De beste totaalscore over deze vier holes is bepalend. Indien er dan nog geen beslissing is zal het lot bepalen.
   Bij gelijke stand voor de overige plaatsen wordt de stand bepaald door de beste score van de laatste 9 holes, daarna de laatste 6 holes, daarna de laatste 3 holes en dan de laatste hole, daarna bepaald het lot.
   In geval van gelijke stand in het STABLEFORD TOERNOOI zal de stand worden bepaald door de beste score (stableford punten) van de laatste 9 holes, daarna de laatste 6 holes, daarna de laatste 3 holes en dan de laatste hole, daarna bepaald het lot.


   WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB STRIJEN 2014
   Datum: 5 april 2014 Struik & Hamerslag Jeugd Open

    

  • Kampioenen dubbel 9 klasse Jeugd  2013 

           

   Kampioenen Strokeplay  Jeugd 2013    Blij met het nieuwe shirt... bedankt sponsors !
   Patrick Loos - Willem Ballieux-
   Hugo Troost - Timo Schrijver  
    en Tim de Klerk  

            

   Clubkampioenschap Strokeplay Jeugd   De winnaar  Patrick Loos  ....
   Helaas niet de sportclub 2013 van de gemeente Strijen, maar wel van GC Strijen. 

   Zondag 15 september was het dan eindelijk zover, de clubkampioenschappen Strokeplay voor de jeugd. Ik moest mijn vorig jaar zwaar bevochte titel verdedigen, geen makkelijke opgave dus. 

   Om 10 uur ging de eerste flight van start met Tim en Joris. Hierna volgde Willem met mijn broer Sander, waarna Samuel en ikzelf van start gingen in de derde flight. Mijn grootste concurrenten, Timo en Hugo, volgden in de flight na mij. Van de jeugd met een handicap was Wietse helaas verhinderd, anders zouden we helemaal compleet zijn  geweest. 
   Na de eerste 9 holes was het al heel spannend. Timo en ikzelf had 44 slagen, terwijl Hugo met 45 slagen aan de tweede 9 holes begon. Timo en Hugo liepen wat sneller dan Samuel en ik, dus hebben we ze na hole 12 voor laten gaan. Bij binnenkomst bleek dat Hugo en Timo exact hetzelfde aantal slagen van 88 hadden gelopen. Mijn laatste 9 holes liepen echt super, zodat ik uiteindelijk met 83 slagen binnen kwam en eerste werd. 
   Aangezien Hugo de 2e 9 holes net iets beter liep dan Timo, werd hij 2e en Timo 3e. Mijn speech liep niet echt lekker, dus bij deze de herkansing… Ineke, Anna, Shane en Dio, alle jeugdleden en natuurlijk mijn opa, hartstikke bedankt voor de gezelligheid bij trainingen, competitie en andere wedstrijden. 
   Groetjes, Patrick Loos


  • Aanmelding jeugd

   Inschrijfformulier Jeugd

   Geslacht

   Ik wil graag meedoen met het open jeugdtoernooi van Golfclub Strijen 

   Categorie keuze

   Het inschrijfgeld voor de deelnemers bedraagt € 20,00 p.p. inclusief ontvangstkoffie, lunchpakketten, drankjes en diner. 
   Begeleiders kunnen tegen betaling ook gebruik maken van het diner.

   Bedrag bij aankomst aan de wedstrijdleiding te voldoen.

   Inschrijving sluit op 8 april om 23.00 uur. 

    


   Velden met een zijn verplicht


  • Pagina gesloten 

    

    

    

    

    

  • Dio da Cruz   


                      

   Dio da Cruz, onze golfpro, is een bekend gezicht op Golf Club Strijen. Even voorstellen. Dio is geboren op de Kaap Verdische eilanden. Daar maakte hij voor het eerst kennis met golf. Als elfjarige jongen was hij de caddie van de beste golfspelers van Kaap Verdië. Dio: “Ik gaf hem ongevraagd steeds de goede stok. Ik had er gevoel voor, niemand had mij golfen geleerd. Ik zag het gewoon.” Begin jaren zeventig ben ik met 3 stokken ; een ijzer 3, een negen en een putter gaan spelen op Kleiburg . Bescheiden vertelt Dio over zijn prestatie met het bescheiden materiaal. Dio had nog nooit van een handicap gehoord. In Kaap Verdië werd vooral om geld gespeeld.
   De verdienste, dat was de handicap. Dio speelde speelde ooit in de ranking tegen de top 20 van Nederland aan. 

   Over zijn manier van golfles geven vertelt pro Dio: “Ik leer de mensen eigenlijk niets. Ik leer de mensen die komen lessen, hun fouten af.” Over zijn eigen ervaringen: “Op Kleiburg heb ik geoefend in het slaan over water. Tassen, vol met ballen. Van de ene kant naar de andere kant van de vijver. En weer terug. Je moet het gevaar van de hindernis niet meer zien op den duur. Als de hindernis tussen je oren zit, ligt je bal er al in. Ik heb in mijn leven meer geoefend dan wedstrijden gespeeld. Ik doe nu nog maar twee golfwedstrijden in het jaar. Ik houd mezelf wel scherp. Golf blijft een uitdaging”

   Dio hoopt nog jaren actief te zijn bij Golf Club Strijen. Hij noemt het een echte ‘familieclub’. Hij vindt het jammer dat veel mensen, na het behalen van hun GVB, niet meer lessen: “Die mensen, doen hun eigen spel te kort. Veel van hen blijven hangen op handicap 36. Wie regelmatig lest en speelt en golf serieus neemt moet kunnen uitkomen op een handicap 24. Die handicap is ideaal om leuk te kunnen spelen op andere, grote banen.”

   Dat Dio een cubmens is blijkt wel uit het feit dat hij jaarlijks de DIO bokaal sponsort, regelmatig groepslessen geeft voor het korte spel en ook zeer betrokken bij onze jeugdopleiding. 

   Lessen kunt u bij Dio boeken door in te schrijven in het lesboek in de hal van het clubhuis , telefonisch contact :

   Telefoon: 06 10216118  of  0181 638716


  • Pagina gesloten

  • Wilt u sportieve en zakelijke activiteiten regelmatig combineren, dan bent bij GC Strijen aan het goede adres. Daarvoor hebben wij een speciaal bedrijfslidmaatschap. Informatie over dit lidmaatschap  kunt u verkrijgen via het secretariaat.

  • Samenstelling volgt.

  • Bedrijfslidmaatschap

   Het bedrijfslidmaatschap bestaat uit speelrechten voor drie leden.

   Op vertoon van de baankaarten zijn de leden en uw relaties de hele week speelgerechtigd met aantoonbare baanpermissie of golfvaardigheidsbewijs (GVB), uitgezonderd tijdens wedstrijden. Voor wedstrijden dienen de leden zich apart in te schrijven. Indien het bedrijf meer kaarten wenst, zal het aantal mogelijke speelrechten stijgen.

   Met een speelrecht heeft dit onder andere de volgende voordelen:

   - deelname aan clubwedstrijden - deelname bedrijvencompetitie
   - recht op het volgen van theorieavonden
   - de mogelijkheid het golfvaardigheidsbewijs (GVB) te behalen en een officiële EGA-handicap

   Ook wordt er één maal per jaar een wedstrijd georganiseerd voor bedrijfsleden en sponsoren, hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

   Voorts zijn er mogelijkheden tot het plaatsen van een reclamebord op de baan of naast de puttinggreen en de driving range. Een verwijzing naar uw bedrijf op de website van Golfclub Strijen (www.golfclubstrijen.nl)

   Tarieven 2014

   Basis bedrijfslidmaatschap met 3 speelrechten voor leden: € 2.625,00
   Extra speelrechten € 875,00

   éénmalig inschrijfgeld per lid € 50,00 per persoon

   Horecategoed: € 50,00 per volwassen clublid per jaar.

  • Inschrijfformulier bedrijfslidmaatschap 2014

   Bedrijfslidmaatschap 2013

   Drie speelrechten voor leden: S.v.p. het onderstaande invullen.

   In bezit van GVB
   In het bezit van EGA-hcp
   In bezit van GVB
   In het bezit van EGA-hcp
   In bezit van GVB
   In het bezit van EGA-hcp


   Onleesbaar? (Herlaad)

   Velden met een zijn verplicht

  • Eindstand bedrijvencompetitie 2012: klik hier

  • Traditiegetrouw organiseert het bestuur van Golfclub van Strijen tijdens de Strijense Golfweek een besloten dag voor haar zakelijke relaties. Sponsors en bedrijfsleden zijn onmisbaar voor onze golfclub. Daarom worden ze eenmaal per jaar uitgenodigd voor een informele golfdag om gezellig een sportieve 18 holeswedstrijd te spelen en gezellig bij ekaar te zijn om de nodige kennis en ervaringen met elkaar te delen.

   Dit jaar is gekozen voor een andere opzet dan voorheen. De deelnemende relaties hebben op 23 augustus een individuele 18 holes stablefordwedstrijd (3/4 handicapverrekening) gespeeld waarvoor de nodige dagprijzen beschikaar waren gesteld. Onder de spelers waren ook de deelnemers van de Strijense bedrijvencompetitie. De door deze spelers gescoorde punten telden nog mee voor het eindklassement van de bedrijvencompetitie 2012. 

   Omstreeks 11.30 uur arriveerden de eerste gasten op ons complex om zich in te schrijven en zich nog even sportief op de drivingrange en puttinggreen voor te bereiden. Veel van hen maakten van de gelegenheid gebruik oude bekenden en relaties te begroeten en lekker bij te praten. Om 12.30 uur ging iedereen, voorzien van een goed gevuld lunchpakket, naar de aangewezen startplaats om door middel van een shotgun aan de sportieve strijd te beginnen. Door de organisatie was een aantal richtlijnen gegeven om de doorstroom in de baan soepel en veilig te houden. Dit was nodig vanwege het feit dat er in totaal 19 flights (met dus dubbele holebezetting) van start gingen. 

   In die middaguren ontstond een spannende strijd. De deelnemers aan de bedrijvencompetitie waren op de resultaten van het tussenklassement bij elkaar ingedeeld. Hierdoor ontstonden vooral spannende partijen (leek wel op matchplay) tussen de teams van Ferrini en Golfersinkoopclub om de 1e en 2e plaats en het team van onze voorzitter met hert team van OLOF MTT voor de bronzen plak. Ook de andere deelnemers lieten zich niet onbetuigd en streden op het scherpst van de snede. Uiteindelijk kwamen de meeste spelers na ruim 5 uur spelen moe maar voldaan terug op het terras en begon het grote wachten op de prijsuitreiking.

   Op een bomvol terras genoten de deelnemers nog van het fraaie zonnetje dat gelukkig minder warm werd. Voorzien van de nodige versnaperingen en onder muzikale begeleiding van troubadour Eduard Hagestein werd geleidelijk aan het onvergetelijke avondprogramma ingeluid.

   Omstreeks 19.00 uur kon de voorzitter beginnen met de prijsuitreiking. Natuurlijk deed hij dat pas nadat hij iedereen welkom had geheten en vooral nog eens het belang van de goede samenwerking met sponsors- en bedrijfsleden onderstreepte. Een golfclub kan niet zonder goede sponsors en bedrijfsleden. Golfclub Strijen heeft hierover niet te klagen. Ook memoreerde hij de positieve ontwikkeling van de toestroom van nieuwe leden, het gaat goed in Strijen. De gasten werden uitgenodigd na te denken over extra mogelijkheden op het vlak. van sponsoring en andere ondersteuning. De club kan altijd verdere ondersteuning gebruiken.

   De uitslag van het dagklassement is:

   1.Gert-Jan de Jong (35 stablefordpunten 9:16,6:14)

   2.Gerard Hamers (35 stabelfordpunten 9:16, 6:13)

   3.Irene de Wit (35 stabelfordpunten 9:16, 6:12)

   4.Theo Olofsson (35 stabelfordpunten 9:14)

   5.Leon Breure (34 stabelfordpunten 9:19)

   6.Joost Krijgsman (34 stablefordpunten 9:17)

   7.Raimon Degens (34 stablefordpunen 9:16)

   8.Ton de Bruin (34 stabelfordpunten 9:14)

   • Longest drive heren: Ton de Bruin
   • Longest drive dames:Marianne Plaat
   • Neary heren: Frank Somers
   • Neary dames: niet gevallen

   De winnaar van het dagklassement hield vanzelfsprekend nog een toespraak. Naast gedenkwaardige dankwoorden aan het adres van de organisatie en natuurlijk zijn eigen sponsor (Hypress Holding) werd de jarige Gert-Jan nog overvallen door een "lang zal hij leven" hetgeen hem op de toezegging van een rondje kwam te staan. Gert-Jan, nogmaals gefeliciteerd en bedankt!

   Tenslotte werd de uitslag van de Bedrijvencompetitie 2012 bekend gemaakt. Hierbij bleek dat het team van Ferrini (Rini van Trigt, Shane Erwich) als beste uit de bus kwam. De krachttoer van Golfersinkoopclub (Gerard Hamers en Frank Somers) was net niet goed genoeg om de "Quickies" te verslaan. De voorsprong van 15 punten werd door Gerard en Frank nog wel tot 5 teruggebracht maar dit mocht niet meer baten. Theo Olofsson en René Louwers van OLOFF MTT legden beslag op de 3e plaats door hun opponenten Arnold de Man en Piet Dalm, vooral met "mentaal" sterk spel, naar de 4e plaats terug te verwijzen.  Onder deze tab " business" vindt u ook de uitslagen van de bedrijven competitie.

   Golfersinkoopclub wist in ieder geval nog wel het Parren- en Birdieklassement te winnen. Maar liefst 64 keer scoorde men een par. In totaal 7 keer kon een birdie worden genoteerd. Hiermee bleven zij de overige deelnemers op afstand de baas.

   De winnaars gingen er dus met die grote bokaal met flaporen vandoor. Daarnaast ontvingen zij ook nog een aantal lekkere flessen wijn om de overwinning nog een keer over te vieren. Later op de avond leek het er ook op dat de bokaal daadwerkelijk gevuld werd met drank, want er werd behoorlijk uit gelurkt. Rini en Shane hielden vanzelfsprekend ook nog een dankwoord en sloten af met het aanbieden van nog een drankje hetgeen door alle gasten met applaus werd begroet.

   Na afloop van de prijsuitreiking werd ook de verloting (ten bate van de jeugdafdeling) verricht. Bij de inschrijving konden de deelnemers raden naar het exacte aantal ballen dat op de wedstrijdtafel in een emmer was tentoongesteld. Uiteindelijk wisten Piet Dalm en Rinus van Dijke beiden op 2 ballen nauwkeurig te raden welk getal het was (151). De heren gingen gelukkig weg met de door hen uitgekozen prijzen. Rinus was zo goed om de ballen opnieuw voor een volgende verloting in te zetten. Daarnaast werden nog enkele andere prijzen onder de gasten verdeeld. 

   Het Out of Bounds team toverde weer een goed verzorgd buffet op tafel. Daarnaast werd de sfeer verder verhoogd door een werkelijk fantastisch optreden van troubadour Eduard Hagestein. Hij wist op voortreffelijke wijze de muzikale talenten binnen het gezelschap te ontdekken hetgeen tot fantastisch gezellige en mooie meezingers heeft geleid. Het clubhuis bleef tot in de late uurtjes erg druk en gezellig. 

   Sponsors en bedrijfsleden bedankt! Wij kijken nu al uit naar de volgende editie in 2013.

  • Eindstand Bedrijvencompetitie 2014. Bijgewerkt tot en met de wedstrijd van 30 oktober 2014.

   Klik hier voor de bijgewerkte tussenstand: algemeen klassement 

   Het overzicht van de dagprijzen treft u hier: dagprijzen.

  • Elke 4e donderdag van de maand wordt vanaf 14.00 uur (shotgun) over 18-holes gestreden om de “lelijkste” beker van Strijen. Pas op 23 oktober wordt bekend wie deze grote, onhandige, afzichtelijke, maar immens begeerde bokaal mee naar huis (kantoor) mag meenemen. Mochten er onder de bedrijfsleden en sponsors  nog liefhebbers zijn om alsnog deel te nemen dan bestaat hiervoor nog een  mogelijkheid. Hiervoor kunt u contact opnemen met Leo Meinster en/of Arnold de Man.

   We zijn over de helft Na de op 24 juli gespeelde wedstrijd resteren er nog 3 rondes van de  bedrijvencompetitie van Golfclub Strijen.

   Donderdag 24 juli was weer een perfecte dag. Mooi weer, lekker temperatuurtje met een prettig briesje uit noordoostelijke richting. De greens waren, vanwege het feit dat ze bezand waren, wat minder snel dan we gewend zijn. Of dit de oorzaak was van de wat mindere scores zullen we niet weten, maar niet iedereen wist het beste uit zichzelf te halen. Maar dat mocht de pret niet drukken.

   Een aantal teams werd gehinderd door vakantieperikelen. Maar het leuke van dit alles was wel dat de deelnemende bedrijven gepoogd hebben om een zo hoog mogelijke score neer te zetten. Eén van de topteams vond het zelf nodig om een ware (net gediplomeerde) golfprofessional te selecteren….. De wedstrijdleiding is hier coulant mee omgegaan, alleen voor het birdie- en parrenklassement werd de scorekaart “buiten mededinging” verklaard.

   In totaal 17 teams waren dit keer van de partij. Onze voorzitter was bereid om een vrijkomende plaats bij BeJeVe Management/Onnext op te vullen zodat dit team ook met 2 personen kon spelen. Zonder noemenswaardige incidenten kwam het gezelschap rond 18.30 uur van de baan en kon de balans van de dag opgemaakt worden.

   In de vorige ronde wisten 12 spelers boven de 31 punten te scoren. Deze keer waren er maar 5 mensen die dit wisten te bereiken. Dit zegt wat over het niveau? Of de omstandigheden? Niemand zal het weten.

   Als enige deelnemer wist onze voorzitter een score van hoger dan 36 te noteren. Met 37 punten kon hij de dagprijs dan ook aan zichzelf overhandigen. De beste teamprestatie ging – afgetekend – naar Leo Meinster en Panc v.d. Graaf. Samen waren zij goed voor 65 punten. 

   Het klassement onderging weing verandering. De topteams deden niet voor elkaar onder en ook het birdie- en parrenklassement geeft nog volop aanleiding om hiervoor in flink aan de bak te gaan.

   Na de prijsuitreking kon het gezelschap nog genieten van een prima Italiaans Buffet en bleef het nog lang gezellig op het “Mediterrane” terras van onze golfclub.

   Donderdag  28 augustus wordt de 5e ronde gespeeld. Deze wedstrijd wordt gecombineerd met de jaarlijkse bedrijven- en sponsordag waarvoor de uitnodigingen binnenkort worden verzonden. Hopelijk wordt dit weer ouderwets gezellig en doen er net zoals andere jaren weer veel bedrijven en sponsors met ons mee. 

   Individueel dagklassement (3/4 handicapverrekening)

   No.

   Naam

    

   Opm.

   Bedrijf

   1

   Arnold de Man

   37

    

   BeJeVe Management b.v./Onnext

   2

   Rini van Trigt

   35

   (9:17)

   Ferrini B.V. (Quick) team 1

   3

   Leo Meinster

   35

   (9:16)

   L.P. Meinster Holding b.v.

   4

   Anton Kleine Deters

   32

   (9:16, 6:13)

   Vabix Holding b.v.

   5

   Peter Eichhorn

   32

   (9:16, 6:12)

    

   Teamwinnaar (dagprijs):   L.P. Meinster Holding b.v.

  • Verslag 3e rond d.d. 26 juni.

   Elke 4e donderdag van de maand wordt vanaf 14.00 uur (shotgun) over 18-holes gestreden om de “lelijkste” beker van Strijen. Pas op 23 oktober wordt bekend wie deze grote, onhandige, afzichtelijke, maar immens begeerde bokaal mee naar huis (kantoor) mag meenemen.

   Mochten er onder de bedrijfsleden en sponsors  nog liefhebbers zijn om alsnog deel te nemen dan bestaat hiervoor nog een  mogelijkheid. Hiervoor kunt u contact opnemen met Leo Meinster en/of Arnold de Man.

   Na 2 succesvolle eerdere wedstrijden in de bedrijvencompetitie van Golfclub Strijen was het op 26 juni weer tijd voor de 3e ronde in de reeks van 7 wedstrijden. Maar liefst 19 teams hebben zich nu aangemeld voor dit spannende kampioenschap. In totaal 17 van de 19 ingeschreven teams gingen onder prima zonnige weersomstandigheden om 14.00 uur met een shotgunstart aan de slag. Weinig wind, harde fairways zorgden voor goede mogelijkheden om grote afstanden te overbruggen. Leuk voor de longhitters maar ook andere spelers wisten daar goed van te profiteren.

   Inmiddels is wel duidelijk dat het niet zo maar een rondje golf betreft. Spelers bereiden zich goed geducht voor en de teamselectie lijkt steeds serieuzer vormen aan te nemen. Soms lijkt het er wel op dat men daar zelfs zakelijke belangen voor op zij zet. Maar gelukkig gebeurt dit allemaal op een gezellige en sportieve manier. 

   Tijdens de 3e wedstrijd waren de teams nummer 1 en 2 (Quick/Ferrini en Golballen.nl/Q-Ware Automatisering) bij elkaar ingedeeld. Van hun favoriete starthole no. 5 hebben zijn om de koppositie in het klassement gestreden. Veel parretjes en ook birdies konden worden genoteerd. Uiteindelijk wisten Gerard Hamers en Mark Vijver het toch voor elkaar te krijgen de vorige keer verloren koppositie weer met de kleinst mogelijke voorsprong te heroveren. Ook andere spelers/teams hebben hun uiterste best gedaan om goed te lopen. Met driekwart handicapverrekening waren er maar liefst 12 spelers die een score van 32 stablefordpunten of hoger konden noteren. Het zal duidelijk zijn dat onder deze weersomstandigheden ook redelijk snel werd gespeeld. Na net iets meer dan 4 uur streken de meeste spelers weer voldaan neer op het zonovergoten fraaie terras van onze golfclub. 

   Nog voor het door het Out of Boundsteam prima verzogde Mediterraans Buffet werd de prijsuitreiking afgewerkt. Daarbij kon de trotse Jan Lodder (Creative Brands Projects/Wesco) met een prachtige 38 stablefordscore als dagwinnaar worden gehuldigd. Theo Olofsson en Peter van Hasselt van Olof/MTT werden voor de beste teamprestatie (67 stablefordpunten) in het zonnetje gezet. De Quick-hegemonie van de vorige ronde is door de deelnemers fraai doorbroken; dit zullen de Quick-mannen ongetwijfeld in ronde 4 willen herstellen. Het belooft een spannende strijd te worden.

   Donderdag 24 juli volgt de 4e ronde. Mochten deelnemende teams moeite hebben om hun team (door werkzaamheden en/of andere omstandigheden) te bezetten dan kunnen zij bij de organisatie informeren naar mogelijke vervangers; de organisatie heeft een lijstje met liefhebbers.  

   Individueel dagklassement Naam STBF opm. Bedrijf
   3/4 handicapverrekening        
            
   1 Jan Lodder 38   Creative Brand Projects/Wesco
   2 Mark Vijver 36   Golfballen.nl/Q-Ware Automatisering B.V.
   3 Ton de Bruin 35   Ferrini B.V. (Quick) team 1
   4 Peter Eichhorn 34 (9:17) M.T. Catering (Out of Bounds)
   5 Peter van Hasselt 34 (9:16) Olof MTT B.V.
            
   Teamwinnaard (dagprijs)       Olof MTT B.V.

   Het totaalklassement kunt u hier terugvinden.


  • Verslag 2e rond d.d. 22 mei.

   Elke 4e donderdag van de maand wordt vanaf 14.00 uur (shotgun) over 18-holes gestreden om de “lelijkste” beker van Strijen. Pas op 23 oktober wordt bekend wie deze grote, onhandige, afzichtelijke, maar immens begeerde bokaal mee naar huis (kantoor) mag meenemen. Mochten er onder de bedrijfsleden en sponsors  nog liefhebbers zijn om alsnog deel te nemen dan bestaat hiervoor nog een  mogelijkheid. Hiervoor kunt u contact opnemen met Leo Meinster en/of Arnold de Man.

   Na de succesvolle start van de bedrijvencompetitie 2014 was het op 22 mei weer tijd voor de 2e ronde in de reeks van 7 wedstrijden. Maar liefst 19 teams hebben zich nu aangemeld voor dit spannende kampioenschap. Ferrini (Quick) weet nu zelfs met 2 (goed geklede) teams deel te nemen. Zo serieus wordt deze competitie genomen!

   De weergoden waren de spelers gunstig gezind. Een enkel drupje regen en wat dreigende wolken aan het eind van de wedstrijd mochten de pret niet drukken.

   Na 4 ½ uur spelen kon de scores worden geteld. Op basis van de eerste uitkomsten wordt een spannend seizoen verwacht. Dit houdt ook verband met de creativiteit van sommige bedrijven om in een aantal gevallen goede invallers in te zetten. De parren en birdies zijn niet van de lucht. Ook dit klassement houden de spelers goed in de gaten.

   Net als vorige keer was er na afloop een gezellige nazit met een prima door Out of Bounds verzorgd Indisch buffet. Tijdens dit buffet werden ook de prijzen uitgereikt. Vanwege de afwezigheid van enkele spelers werden alle prijzen verdeeld onder de Ferrini teams. Zij hebben dit keer goed huis gehouden in het klassement; de andere teams zullen zich extra moeten opladen om deze mannen een volgende keer te verslaan.

   Donderdag 26 juni volgt de 3e ronde. Mochten deelnemende teams moeite hebben om hun team (door werkzaamheden en/of andere omstandigheden) te bezetten dan kunnen zij bij de organisatie informeren naar mogelijke vervangers; de organisatie heeft een lijstje met liefhebbers.

    

   Individueel dagklassement            (18 holes stableford, ¾ handicapverrekening) 

              Naam                   STBF   opm.   Bedrijf                               

   1         Rini van Trigt          40       (9:23)            Ferrini (Quick) team 1

   2         Cees Bas                40       (9:20)            Ferrini (Quick) team 2

   3         Ronald Schipper      38                            Ferrini (Quick) team 2

   4         Peter Eichhorn         35                            M.T. Catering (Out of Bounds)

   5         Ton de Bruin            34                            Ferrini (Quick) team 1

   Teamwinnaar (dagprijs)    Ferrini (Quick) team 2

   Het totaalklassement kunt u hier terugvinden.

    

         


  • Donderdag 30 oktober is de 7e en laatste ronde van de bedrijvencompetitie 2014 gespeeld. Het zit erop!  Achttien teams waren van de partij om de finaleronde te spelen.  Op veler verzoek was de wedstrijd vanwege de herfstweek 1 week verschoven.  In verband met de wintertijd werd 1 uur eerder gestart zodat alle deelnemers nog net voor het invallen van de duisternis konden finishen. Dit kwam precies goed uit.

   De organisatie keek op van de creativiteit van enkele teams om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Op het laatste moment veranderden er nog teamsamenstellingen. Er was zelfs 1 captain (we noemen geen namen) die dacht te kunnen switchen binnen 2 teams, maar daar stak een eigen speler een stokje voor…..

   Onder goede omstandigheden (net als het gehele seizoen) gingen de op klassement ingedeelde spelers van start en werd het snel duidelijk dat de nummers 1 en 2 behoorlijk aan de bak moesten. Tot en met hole 15 was het nog spannend, maar daarna moest runner up Golballen.nl/Q-Ware Automatisering zijn meerdere erkennen in het team Ferrini B.V. (Quick) 1 wat uiteindelijk – over de 7 wedstrijddagen – met 9 stablefordpunten verschil met die “foeilelijke” bokaal aan de haal kon gaan. Maar dit mocht voor Gerard en Mark de pret ook niet drukken, omdat zij samen zowel het Birdie- als het Parrenklassement wisten te winnen.

   Na afloop van de gezellige wedstrijd was het weer gezellig in ons clubhuis. Met pijn en moeite werden scorekaarten afgewikkeld en kon de voorzitter nadat hij de eindbalans had opgemaakt rond half zeven tot de prijsuitreiking overgaan. De door O.S.M. International B.V. en Ferrini B.V. (Sponsors bedankt!) beschikbaar gestelde leuke prijzen werden voor de individuele  klasseringen gebruikt en door de winnaars in dank aanvaard. Dagwinnaar was gastspeler Ron v.d. Berg (Team Ferrini 1) die met een  EHCP van 1.1 een rondje 70 wist te lopen. Klasse! Maar datzelfde gold ook voor nummer 2. René Louwers van Olof MTT die 36 punten bij elkaar heeft gespeeld. Daarna werden deze mannen gevolgd door de bekende groep van golfcracks die altijd goed weten te scoren (zie hieronder). Alhoewel er geen longest en neary waren te verdienen heeft de voorzitter toch nog een aanmoedigingsprijsje uitgereikt aan Kees Kraijo (Auto Binnenmaas) voor zijn perfecte dubbele “shortest drive” op hole 6. 

   Naast de verdeling van de individuele prijzen  werd de bokaal voor het beste bedrijfsteam 2014 – onder luid applaus - uitgereikt aan captain Rini van  Trigt van Ferrini B.V. (Quick 1).  In de winnaarstoespraak gaf Rini nog een kort verslag van de spannende finalepartij en bedankte hij daarbij tegenspelers en ook de door hem dit jaar geselecteerde spelers van zijn team. Daarbij bracht Rini ook zijn waardering over aan de organisatie en de horeca. De nieuwe opzet heeft volgens hem – en vele aanwezigen – een positieve impuls aan deze competitie toegevoegd.

   Nadat de winnaar de aanwezigen, onder luid applaus, een drankje aanbood kon het officiële gedeelte worden afgesloten en werd het goed verzorgde Thais Buffet (zonder massage) geopend en verorberd. Daarna bleef het nog lang gezellig in het clubhuis.

   De organisatie dankt de deelnemers voor hun niet aflatende enthousiasme om van de competitie nieuwe stijl een succes te maken. Het was een plezier om dit te verzorgen.

   In hoeverre er in 2015 een herhaling volgt van de bedrijvencompetitie is afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen aan het Molenwegje.

   Voor nu bedankt! Het was leuk.

    

   Individueel dagklassement (3/4 handicapverrekening)

    

   1

   Rob v.d. Berg

   37

    

   Ferrini B.V. (Quick) team 1

   2

   René Louwers

   36

    

   Olof MTT B.V.

   3

   Mark Vijver

   35

    

   Golfballen.nl/Q-Ware Automatisering B.V.

   4

   Frans v.d. Heijden

   34

    

   Ferrini B.V. (Quick) team 2

   5

   Peter Eichhorn

   33

   (9:17)

   M.T. Catering (Out of Bounds)

   6

   Ton de Bruin

   33

   (9:15)

   Ferrini B.V. (Quick) team 2

            
    

   Teamwinnaard (dagprijs)

    

    

   Ferrini B.V. (Quick) team 1

          

   Ferrini B.V. (Quick) team 2

    

   Eindscore bedrijvencompetitie (per team): Klik hier.


  • Pagina gesloten 

    

    

   telefoon clubhuis : 078 - 67 44 564
   website: www.brasserieoutofbounds.nl

  •  

   telefoon clubhuis : 078 - 67 44 564
   website: www.brasserieoutofbounds.nl


  • Route

   • Via de A29 vanuit beide richtingen neemt u afrit 21.
   • Bovenaan de afrit rechts richting Dordrecht / 's-Gravendeel (N217). 
   • Na +/- 8 km rechtsaf op de rotonde, richting Strijen (N491). 
   • Na +/- 3.5 km neemt u de afslag links het Molenwegje in. 
   • De entree van de Golfbaan Strijen ziet u rechts liggen.

    

   • Via A16 vanuit beide richtingen neemt u afrit 20. 
   • Bovenaan de afrit richting 's-Gravendeel (N217 - Tol). 
   • Door Kiltunnel N 217 volgen richting Maasdam. 
   • Let op niet het advies van uw routeplanner richting Mookhoek volgen! 
   • Bij de rotonde linksaf richting Strijen (N 491 “ Trambaan). 
   • Na +/- 3.5 km neemt u de afslag links het Molenwegje in. 
   • De entree van de Golfbaan Strijen ziet u rechts liggen.
  • Contactformulier   Onleesbaar? (Herlaad)

   Velden met een zijn verplicht